Ebook quảng cáo Facebook Ads Bất Động Sản

EBOOK FACEBOOK ADS

Ebook Facebook Ads Bất Động Sản giúp bạn:

  • Tài khoản Facebook Ads, bảo vệ tài khoản không bị Checkpoint, khoá tài khoản Ads
  • Tài khoản BM Facebook Ads
  • Hướng dẫn thiết lập các mục tiêu quảng cáo (Lead, tin nhắn, tương tác)
  • Thiết lập các đối tượng khách hàng (đã lưu, tuỳ chỉnh, tương tự)
  • Thiết lập pixel Facebook
  • Re – Target/ Re – Marketing trên Facebook

DOWNLOAD TÀI LIỆU

MREAL gửi đến "BẠN" link tài liệu !