Ebook quảng cáo Google Ads Bất Động Sản

EBOOK GOOGLE ADS
BẤT ĐỘNG SẢN

 • Hướng dẫn tạo tài khoản Google Ads, thanh toán tiền trên Google Ads
 • Hướng dẫn thiết lập các mục tiêu quảng cáo trên Google Ads
  • SEM (Google tìm kiếm)
  • GDN
  • Video
  • … …
 • Hướng dẫn thiết lập đối tượng khách hàng trên Google Ads
 • Kết nối Google Ads với các bên thứ ba (Analytics, Youtube Channel, … …)
 • Re – Target/ Re – Marketing trên Google Ads

DOWNLOAD TÀI LIỆU

MREAL gửi đến "BẠN" link tài liệu !