Ebook quảng cáo Zalo dành cho sale Bất Động Sản

Ebook quảng cáo Zalo bất động sản giúp bạn ?

 • Hướng dẫn tạo tài khoản Zalo Official (OA)
 • Hướng dẫn tài khoản quảng cáo Zalo Ads
 • Hướng dẫn thanh toán, xuất hoá đơn
 • Hướng dẫn thiết lập các hình thức quảng cáo
  • Quảng cáo Form
  • Quảng cáo Website
  • Quảng cáo Video
  • Quảng cáo OA
  • Quảng cáo PR
 • Hướng dẫn thiết lập đối tượng khách hàng trên Zalo
 • Những cách đặt giá thầu trên Zalo Ads.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

MREAL gửi đến "BẠN" link tài liệu !